Пројекти који ће променити Београд!

Равномеран развој Београда

Београд је много више од његовог ужег центра и не смемо дозволити да неки делови буду запостављани. Планирамо улагања у путеве, водовод и канализационе мреже широм територије Београда, уређивање потока и језера, као и проналажење инвеститора, како бисмо развили туризам и у приградским општинама и искористили природна богаства Београда и његове околине.

Наши пројекти у области инфраструктуре:

 • Проналажење инвеститора за хотеле на Космају и на Трешњи
 • Канализациона црпна станица Ушће
 • Канализациона црпна станица и канализациона мрежа у Овча
 • Кијево-Кнежевац, канализација у насељу, са примарним колекторима
 • Изградња постројења за прераду отпадних вода у Овчи, Баричу, Остружници, Младеновцу, Батајници, Крњачи, Великом селу
 • Изградња канализације у насељу Крњача и Котеж
 • Ревитализација, санација и изградња бунара за водоснабдевање
 • Изградња колектора уз водотокове, ради спречавања испуштања отпадних вода
 • Регионални водовод Макиш-Младеновац
 • Изградња секундарне канализационе мреже у насељима Јајинци, Кумодраж, Митрово брдо и Раковица село.
 • Изградња канализационе мреже у Добановцима
 • Започећемо изградњу канализационе мреже у центру Барајева
 • Завршићемо комплетну водоводну мрежу на територији целе општине Барајево
 • Изградња Остружничког канализационог система за прихват атмосферских и употребљених вода за насеља Остружница, Умка, Велика Моштаница и Сремчица.
 • Изградња секундарне фекалне канализационе мреже у центру Бановог брда (улице: Богољуба Чукића, Јана Колара, Мирка Поштића, Чукаричка и Чамџијина).
 • Изградња канализације у Раљи
 • Систем за пречишћавање отпадних вода у Сопоту
 • Водовод у Губеревцу, Стојнику и Бабама, Малој Иванчи и Ковиони – Раља
 • Изградња резервоара за водоснабдевање Раље и цевовода и резервоара од Тресија до Космаја за хотел на Космају
 • Санација Калуђерачког потока у Гроцкој, што подразумева изградњу колектора, као и уређење  шеталишта са комерцијалном зоном поред потока
 • Фабрика за пречишћавање воде у Умчарима (месне заједнице тј. насеља које немају су исправну воду за пиће су : Дражањ, Живковац, Умчари, Пударци, Камендол, Заклопача, Бегаљица, Брестовик и Ритопек.)
 • Изградња комерцијалне зоне око центра Врчина, као и изградња затворене пијаце и паркинга.
 • Изградња канализационе мреже у Босанској улици у Малом Мокром Лугу
 • Изградња прве фазе канализационе мреже у Звездарској, Идријској и Волгиној улици на Звездари
 • Изградња фекалне и кишне канализације у Улици Јованке Радаковић на Звездари
 • Уредићемо приступне саобраћајнице према језеру у Реснику, изградићемо канализацију за стамбене објекте чија се канализација излива у језеро.
 • Уређење Топчидерске реке са сливовима