Пројекти који ће променити Београд!

Спуштање Београда на реке

Захваљујући свом јединственом географском положају, Београд има потенцијал да буде један од најлепших градова Европе. Реконструкција Карађорђеве и Савске улице, изградња пешачке пасареле од Калемегдана до Бетон хале, уређење обале од Чукарице до Београда на води омогућиће приближавање центра града обалама Саве и Дунава и искоришћавање потенцијала који имамо.

Наши пројекти у области инфраструктуре:

  • Уређење Карађорђеве и Савске улице са уређењем трга у Савској, у граници пројекта Београд на води и подизање споменика Стефану Немањи.
  • Изградња пешачке пасареле која спаја Калемегдан са Савским кејом односно Бетон халом
  • Уређење савске обале од Чукарице до Београда на води
  • Обалоутврда у Новом Београду, издизање на потребну коту